Havørred & laks

Thomas Hansen fisker efter havørred fra kysten

Thomas Hansen fisker efter havørred fra kysten

Efter min mening er det vigtigt som kystfisker at have viljen og evnen til at opsøge og finde nye fiskepladser. På Fyn, hvor jeg bor, er der for eksempel et kæmpe uudnyttet potentiale for havørredfiskeri, hvis man ud over de traditionelle kyststrækninger tager alle små øer, holme og banker med. I stedet for at studere fangstrapporter på nettet og dyrke sit fiskeri ud fra meldinger om fisk, der allerede er fanget, kan man med stort udbytte bruge sin tid til at studere luftfotos og ud fra dem lægge sine strategier og planer inden næste fisketur.

Thomas Hansen med havørred på 3,4 kg

Thomas Hansen med havørred på 3,4 kg

Thomas Hansen fisker havørred fra kysten

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Der er lukket for kommentarer.