Fiskeri fra båd

Kastefiskeri fra båd og kajak

Det er ikke mere effektivt at fiske havørred stående i en båd eller siddende i en kajak, hvis man sammenligner med vadefiskeri eller fiskeri fra land, snarere tværtimod. Grunden er, at når man kaster fra land, så vil en havørred, der følger efter blink, wobler eller flue, bevæge sig fra dybt vand og mod lavere og lavere vand. Meget tit udløser det et hug, fordi fisken tvinges til at slå til, inden det er for sent. Denne effekt får man ikke, hvis man ligger ude i en båd eller kajak og kaster imod land. Fisken har ingen hast med at hugge, og er agnen ikke tilstrækkeligt stimulerende, kan fisken følge den over en længere strækning.

Når fiskeri fra båd og kajak alligevel er rigtigt effektivt, så er det fordi disse fartøjer åbner mulighed for det opsøgende fiskeri: Man kan simpelthen nå at opsøge flere fiskepladser på en dag og kan nå ud til pladser, hvor det ikke er muligt at komme til som vadefisker. Jeg har selv gennem mange år benyttet en båd til mit opsøgende fiskeri. På en normal fiskedag plejer jeg at kunne nå 7-8 fiske pladser, hvor jeg kørende rundt i min bil kun når omtrent det halve. Det lyder måske lidt stressende, men det er efter min mening utroligt vigtig, at man ikke ’gror fast’ på en kystplads. Selv bruger jeg højst omkring tre kvarter på en plads. Hvis jeg i løbet af denne lille time ikke har set skyggen af fisk, pakker jeg sammen og kører eller sejler til en ny destination.

 

Ny fiskeplads

Normalt lægger jeg båden eller kajakken for anker eller trækker den på land, når jeg er fremme ved en ny plads. Selve fiskeriet og afsøgningen foregår vadende inde fra land. I de senere år er jeg dog blevet mere doven! I dag bliver jeg derfor for det meste i min båd og kastefisker fra den. Jeg har selv anskaffet mig en af disse amerikanske ’fiskeplatforme’, og jeg må sige, at jeg tror, der er et kæmpe potentiale i denne form for fiskeri efter havørred. Det handler ikke om, at båden behøver at være noget specielt, det vigtige er det udstyr, der er i båden og så bådens indretning. En ganske almindelig 16-fods jolle kan med nogle få tilpasninger blive langt mere effektiv at kastefiske fra.

Når jeg starter på en plads, prøver jeg altid om jeg kan finde ud af strømretningen, og så fisker jeg pladsen af ved at lade båden drive med strømmen imens jeg kaster. Det bedste er at drive med ca en halv knob, hvilket min frontmonterede elmotor styrer til UG. Før jeg havde den, havde jeg forskellige former for drivankre til at justere hastigheden med. Nogle pladser er små og fiskeriet er ret koncentreret på et lille område. Her sejler jeg roligt ca 1 halv kastelængde opstrøms pladsen og ankrer op via min powerpole og fisker så pladsen af fra fastliggende båd. Har jeg fisk på en plads, der ikke vil hugge, kan jeg godt finde på at flytte position et par gange for at prøve at kaste agne fra andre vinkler, det kan nogen gange udløse hugget.

Det med strømmen kan være svært at forklare, men jeg forestiller mig en ny kyststrækning som bredden af en lakseelv. Har man som jeg fisket laks i mange år og har fået forståelse for, hvor laksen står i elven, kan man faktisk bruge dette meget effektivt i sit kyst og fjord fiskeri. På strømfyldte pladser står havørreden på siden eller foran de store sten, lige som den forreste del af et rev, næsten altid fisker bedst. Nøjagtig det blanke vand, der bliver skabt lige oven for en ”foss” i en elv, bliver ligeledes skabt mange steder på både små og store rev på kysten og lige som med laksen i elven, er det ofte her i det blanke vand havørreden står. Det kræver træning at se disse ting, men når man først har lært det, ser man både kendte og ukendte fiskepladser på en hel ny måde.