Havørred fiskeri

Kystfiskeri

Efter min mening er det vigtigt som kystfisker at have viljen og evnen til at opsøge og finde nye fiskepladser. På Fyn, hvor jeg bor, er der for eksempel et kæmpe uudnyttet potentiale for havørredfiskeri, hvis man ud over de traditionelle kyststrækninger tager alle små øer, holme og banker med. I stedet for at studere fangstrapporter på nettet og dyrke sit fiskeri ud fra meldinger om fisk, der allerede er fanget, kan man med stort udbytte bruge sin tid til at studere luftfotos og ud fra dem lægge sine strategier og planer inden næste fisketur.

Jeg holder af at gå mine egne veje – også på kysten. Så ser jeg eksempelvis 2-3 lystfiskere på en kyststrækning, kunne jeg ikke drømme om at stoppe bilen og begynde at fiske i kølvandet på dem. Jeg kender mange, der tænker, Ups! der må være fisk, siden de går der og fisker, hvorefter de går i gang med at fiske samme sted. Dette er efter min mening helt forkert. Det handler som regel om at være først på pladsen, for så har man større chance for at få succes. Så lad være med at klumpe sammen på pladserne, det er nok mit bedste råd til lystfiskere.

 

Tager man et kig på de kendte toppladser og nærstuderer deres udseende på et luftfoto, giver det et ganske godt billede af, hvordan en god havørredplads skal se ud. Og så er det ellers bare med at gå i gang med at finde nogle kystpladser, der i fugleperspektiv minder om de ’klassiske’ pladser og så komme af sted for at få prøvet dem af.

Hvert år finder jeg ind til flere ’nye’ fiskepladser med denne metode, og det er noget helt specielt at have fundet en flok havørreder på et helt nyt sted, hvor man ikke har fisket før.

Det kan godt være, at det ikke giver pote lige i starten, men på længere sigt kan man ikke undgå at ramle ind i et super godt og totalt jomfrueligt havørredfiskeri.